SYSTEMY RUSZTOWAŃ

SYSTEMY SZALUNKÓW
Szalunki ścienne
Szalunki stropowe
Szalunki tracone
Szalunki indywidualne
BEZPIECZEŃSTWO!

DYSTANSE
Dystanse plastikowe
Dystanse betonowe
Dystanse stalowe

SYSTEM ŚCIĄGÓW I KOTWIEŃ
Ściągi
Nakrętki
Łączniki
Kotwy
Przegrody wodne
Stożki
Zaciski pręta
Osprzęt DSI

SYSTEMY USZCZELNIEŃ

TECHNIKA ZBROJENIA
Rübox
FLIMU-System

SYSTEMY PRZERW ROBOCZYCH

ELEMENTY POZOSTAŁE
Transport betonu i materiałów sypkich
Płyny / oleje / osprzęt
Pozostałe

CREOPLAST
NASZA OFERTA » TECHNIKA ZBROJENIA » FLIMU-System


FLIMU-System

W procesie łączenia z wykorzystaniem prasy DSI (FLIMU) do zaciskania na zimno pręty zbrojeniowe do betonu są łączone ze sobą przy pomocy nasuniętej na nie tulei, która jest następnie hydraulicznie wtapiana w pręty.

 

Wtopienie bardziej miękkiego materiału tulei do względnie twardej powierzchni pręta zbrojeniowego następuje poprzez przesunięcie pierścienia redukującego wzdłuż długości tulei łączącej. Powstała redukcja wykazuje mniejszą średnicę wewnętrzną od pierwotnej średnicy zewnętrznej tulei łączącej.


Dla celów procesu formowania na zimno skonstruowano przeznaczone do pracy na placach budowy poręczne prasy do zaciskania na zimno.


Zalety konstrukcyjno-techniczne połączeń systemu FLIMU

Wśród istotnych zalet połączeń zbrojeniowych w technologii FLIMU należy wymienić:
 • Możliwość przenoszenia pełnego znamionowego ciężaru granicznego plastyczności połączonych stalowych prętów zbrojeniowych.
 • Bezpieczne przenoszenie energii przez przyczepność formy złączki zaciśniętej na powierzchni prętów zbrojeniowych.
 • Wysoce efektywne nieobsuwające się połączenie prętów wytrzymujące obciążenia  dynamiczne.
 • Dopuszczalne jest pełne łączenie zbrojenia (udział w łączeniach 100%).
 • Połączenia systemu FLIMU cechuje najwyższa wytrzymałość zmęczeniowa o wartości σs,fat,d = 120 N/mm2
  Warunek: brak uszkodzeń wzbogaconej, wysoce wytrzymałej zewnętrznej powłoki prętów zbrojeniowych wytwarzanych metodą kontrolowanego chłodzenia TEMPCORE przy tworzeniu połączeń w technologii FLIMU.
 • Obowiązują nieograniczone wymogi zgodnie z normą DIN 1045-1 wzajemnych odstępów prętów i pokrycia betonowego.
 • Dostępne są tuleje redukcyjne do wykonywania połączeń prętów o różnej średnicy.
 • Łączenia w technologii FLIMU można wykonywać również w niskich temperaturach (zbiornik gazów ciekłych).
 • Łatwe wykonanie zakotwienia końcowego przez „zmufowanie” prętów GEWI® z gotowym zakotwieniem końcowym. 

 

Zalety montażowo-techniczne połączeń systemu FLIMU

System FLIMU do wykonywania połączeń zbrojeniowych jest przyjazny dla użytkownika i odznacza się w szczególności następującymi zaletami zastosowania:

 • Nie wymaga się uprzedniego przygotowania prętów zbrojeniowych przeznaczonych do połączenia, tak że wykonywanie połączeń może się odbywać w każdym dowolnym miejscu.
 • Nie wymaga się przesuwania lub obracania prętów zbrojeniowych przeznaczonych do połączenia, oznacza to:
  → możliwość najprostszego wydłużania prętów zbrojeniowych w dowolnym wymaganym miejscu
  → najprostsze łączenie wygiętych prętów zbrojeniowych
 • Nieobsuwające się połączenie systemu FLIMU
 • Prasa montażowa wymaga mało miejsca; gwarantuje to zachowanie niewielkich odstępów między prętami zbrojeniowymi. Również wielowarstwowe zbrojenie może być włączone bez problemów.
 • Wysoka wydajność: do ok. 30 złącz na godzinę.

 

Wymiary
 
 
Tuleja zaciskowa (FLIMU)
dla stali zbrojeniowej do betonu BSt 500 S, również GEWI®-BSt 500 S
 
ø 16
ø 20
ø 25
ø28
ø 32
da średnica zewnętrzna FLIMU [mm]
28
34
45
48
58
L długość FLIMU [mm]
150
150
160
190
230
Typ ew. moc zaciskania prasy [kN]
150, 250
250
550
 
 
 
Tuleja redukcyjna (FLIMU-R*)
dla stali zbrojeniowej do betonu BSt 500 S, również GEWI®-BSt 500 S
 
ø 16/ ø 20
ø 20 / ø 25
ø 25 / ø 28
ø28/ ø32
da średnica zewnętrzna FLIMU [mm]
34
45
48
58
L długość FLIMU [mm]
150
150
170
200
Typ ew. moc zaciskania prasy [kN]
250
550
* tylko na zamówienie
 
  
 

Zakotwienie końcowe za pomocą FLIMU i GEWI®

dla stali zbrojeniowej do betonu BSt 500 S, również GEWI®-BSt 500 S

ø 15

ø 20

ø 25

ø 28

ø 32

da średnica zewnętrzna FLIMU [mm]

28

34

45

48

58

L długość FLIMU [mm]

150

150

160

190

230

Typ ew. moc zaciskania prasy [kN]

150, 250

250

550

LGEWI długość prętów GEWI® [mm]

150

160

170

200

240

Mkont moment dokręcania zakotwienia

końcowego typu GEWI® [kNm]

0,2

0,35

0,70

0,95

1,60

 
Zakotwienie końcowe za pomocą standardowej nakrętki kotwiącej typu GEWI® (T 2002) i płytki kotwiącej

LAM długość standardowej nakrętki kotwiącej [mm]

40

45

50

55

60

HAP wysokość płytki kotwiącej [mm]

8

10

12

14

15

L x B długość i szerokość płytki kotwiącej [mm]

50 x 50

60 x 60

70 x 70

85 x 85

100 x 100

 
Zakotwienie końcowe za pomocą elementu kotwiącego GEWI® odlew (T2073)

LASt długość elementu kotwiącego [mm]

35

40

45

50

60

 

Montaż - Informacje ogólne

Przy planowaniu i przy projektowaniu rysunków zbrojenia trzeba uwzględnić niezbędne miejsca do posługiwania się prasami, które stosowane są do tworzenia połączeń w technologii FLIMU.

Do sporządzania połączeń w technologii FLIMU z zastosowaniem prętów zbrojeniowych do betonu o średnicy w zakresie ø 16 do ø 32 do dyspozycji są trzy typy pras.
Prasy te są prasami hydraulicznymi specjalnego przeznaczenia, zaprojektowanymi przez firmę DSI GmbH. Do wykonywania połączeń przy odnośnych średnicach prętów zbrojeniowych stosuje się wymienne elementy, składające się z pierścienia redukcyjnego i elementu dociskowego.  

 
Prasy zasilane są agregatami hydraulicznymi. Do pras typu 150 i typu 250 stosuje się agregat hydrauliczny typu 77-159.
Prasa typu 550 zasilana jest agregatem hydraulicznym typu R 13,3.
 
Celem uproszczenia obsługi prasa może być podwieszona na urządzeniu balansującym (umocowanie na zasadzie przeciwwagi).
 
 
Ilość miejsca niezbędna do wytwarzania połączeń w technologii FLIMU
 
 

Typ 150

Typ 250

Typ 550

Maks. siła zaciskania prasy [kN]

150

250

550

odpowiednie dla prętów BSt o średnicy [mm]

ø 16, ø 20

ø 16, ø 20, ø25, ø 28

ø 32

L/2 połowa długości tulei łączącej [mm]

75

75

80

95

115

 
Najmniejsze możliwe odległości rozłożenia i minimalne wymiary wygiętych prętów zbrojeniowych do połączenia

aL Odległość rozłożenia równolegle do deskowania [mm]

60

75

80

110

aR Odległość rozłożenia prostopadle do deskowania [mm]

60

70

75

100

h Występ pręta zbrojeniowego BSt

od szczeliny przerwy roboczej [mm]

250

350

550

L1 Odstęp dla wygiętego pręta BSt (wg rysunku) [mm]

220

260

380

L2 Odstęp dla wygiętego pręta BSt (wg rysunku) [mm]

170

200

340

L3 Odstęp dla wygiętego pręta BSt (wg rysunku) [mm]

400

350

650

L4 Odstęp dla wygiętego pręta BSt (wg rysunku) [mm]

570

540

980

 
Niezbędna ilość miejsca dla prasy

W Długość prasy [mm]

900

900

1540

U Głębokość prasy [mm]

300

400

650

V Promień zewnętrzny pierścienia redukcyjnego [mm]

50

400

650

X Odstęp boczny prasy względem deskowania [mm]

70

80

120

 

Przebieg tworzenia połączenia w technologii FLIMU

 1. Kontrola wymaganego wypustu h.
 2. Oznaczenie pręta zbrojeniowego w odległości połowy długości tulei L/2.
 3. Nasunięcie tulei i zamocowanie jej na pręcie zbrojeniowym.
  Tuleję należy bezwzględnie wsunąć tak, żeby była skierowana ścięciem w kierunku elementu dociskowego prasy. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo zakleszczenia tulei w elemencie dociskowym podczas zaciskania.
 4. Umieszczenie w tulei końca drugiego pręta zbrojeniowego przeznaczanego do  połączenia.
 5. Dołączenie prasy, proces zacisku tulei, a następnie odłączenie prasy.
 6. Sprawdzenie połączenia prętów na podstawie wydłużenia tulei po jej zaciśnięciu. W przypadku prawidłowego połączenia tuleja łącząca powinna się wydłużyć o około 10% w stosunku do jej pierwotnej długości. Poniższa tabela obrazuje dopuszczalne wartości wydłużenia. W przypadku wykonywania większej ilości połączeń w technologii FLIMU wystarczy dokonanie wyrywkowej kontroli poszczególnych połączeń.
 
 

Wydłużenie tulei FLIMU

dla prętów zbrojeniowych BSt 500 S, również GEWI®-BSt 500S

ø 16

ø 20

ø 25

ø 28

ø 32

L Długość tulei FLIMU [mm]

150

150

160

190

230

ΔL Wydłużenie tulei FLIMU po zaciśnięciu i dopuszczalna odchyłka [mm]

15

±2

15

±2

16

±2

19

±2

23

±3

Ln Długość tulei FLIMU po zaciśnięciu i dopuszczalna odchyłka [mm]

165

±2

165

±2

176

±2

209

±2

253

±3

 
  

Zastosowanie

Zasadniczo wykonywanie połączeń w technologii FLIMU jest możliwe wszędzie, o ile dysponuje się odpowiednią ilością miejsca dla prasy.

Uwzględniając powyższe istnieje wiele typowych zastosowań technologii FLIMU, jak łączenie zbrojeń podpór, ścian, sufitów i zbrojeń narożnych oraz np. kotwienie zbrojenia na siłę poprzeczną za pomocą zmufowanego kotwienia końcowego GEWI®.

 
Podpora, filar:
 

Ściana:
 

 

Sufit:
 

Zbrojenie narożne:
 

Kotwienie końcowe na siłę poprzeczną:


informacje o firmie | kontakt | aktualności | oferta | usługi